Brandwerende Kluizen

Het aanschaffen van een kluis doet u om bepaalde zaken veilig op te bergen en te beschermen tegen verlies door diefstal, brand of beide. Een andere naam voor kluis is ook wel brandkast maar deze naam is misleidend omdat niet alle kluizen ook tegen brand beschermen. Op deze pagina wordt verder ingegaan op het juiste begrip brandwerende kluis.

Kluizen zijn er is veel soorten en maten en iedere kluis biedt een specifieke mate van bescherming. Naast de braakwerende kluizen die de inhoud tegen braak beveiligen zijn er ook brandwerende kluizen die de inhoud tegen brand beschermen. De belangrijkste eigenschap van een kluis tegen brand is niet dat de inhoud nooit verloren zal gaan, maar dat de inhoud lang genoeg beschermd blijft. Bij een normaal verloop van een brand zal de inhoud dan ook niet verloren gaan. Als een brand echter niet tijdig genoeg onder controle gebracht kan worden dan wil dit echter niet altijd lukken. Brandwerende kluizen moeten om als zodanig aangemerkt te mogen worden voldoen aan vastgestelde eisen conform EN 1047-1. Deze Europese norm stelt een aantal eisen aan kluizen voor verschillende doeleinden en het zal door middel van testen bepaald worden of een kluis aan de eisen voldoet.

De Europese norm beoordeelt brandwerende kluizen op een aantal manieren. De belangrijkste daarvan is het vermogen om de binnen temperatuur lang genoeg onder een vastgesteld maximum te houden. Dit is natuurlijk een eerste vereisten om de inhoud tegen het verlies door brandschade te beschermen. Daarnaast is het soms ook van belang dan een brandwerende brandkast ook voldoende bescherming bied tegen agressieve gassen, magnetische velden en vloeistoffen zoals bluswater. Dit is ligt minder voor de hand maar komt uiteraard wel voor in het geval van een brand. Daarnaast staat ook de Europese norm aangegeven dat er twee soorten kluizen te onderscheiden zijn. Dit komt omdat in een brandwerende kluis niet altijd hetzelfde opgeslagen hoeft te liggen en de verschillende opgeslagen producten ook een verschillende mate van beveiliging nodig kunnen hebben.
Er wordt in de norm onderscheid gemaakt tussen gecertificeerde kluizen voor papier en voor data dragers. Dit lijkt wellicht een bijzonder onderscheid omdat beide zaken niet erg goed bestand zijn tegen hitten. Toch is dit onderscheid erg belangrijk omdat het een groot verschil maakt bij het ontwerp en de constructie van brandwerende kluizen. De Europese norm schrijft bij een kluis die geschikt is voor het beveiligen van papier tegen brandschade voor dat tijdens de test de binnen temperatuur niet boven de 170 graden Celsius uit mag komen. De meeste soorten papier zullen bij een temperatuur van 195 graden Celsius chemische reacties gaan vertonen en daarmee verloren gaan. In het geval van een brandwerende brandkast die voor data dragers geschikt is mag de binnen temperatuur niet boven de 50 graden Celsius uitkomen. Dit lijkt een erg groot verschil maar als u bedenkt dat veel kunststoffen beginnen te smelten vanaf 65 graden Celsius en voor veel data dragers kunststof is gebruikt dan valt dit reuze mee. Dit verschil zorgt er echter wel voor dat een kluis tegen brand qua constructie erg af hangt van waar deze voor bedoeld is. De strenge eisen die aan de constructie en de capaciteiten van de kluis gesteld worden bepalen natuurlijk ook het prijskaatje die aan een kluis hangt.

Brandwerende kluizen worden getest door meetapparatuur in de kluis te plaatsen en vervolgens de kluis bloot te stellen aan een buiten temperatuur van 1000 graden Celsius. Het is hiermee de bedoeling om te bepalen of de temperatuur lang genoeg onder het vooraf vastgestelde maximum zal blijven. Omdat de tijd waar de brandwerende kluis voor getest wordt vooraf is bepaald, zal de kluis vervolgens een valtest van een hoogte van 5 tot 9 meter ondergaan, waarna de kluis op een natuurlijke manier gedurende 12 uur af zal koelen. Gedurende deze hele testperiode zal de temperatuur in de kluis niet boven de gestelde waardes uit mogen komen. Als de brandwerende brandkast de test doorstaat zal deze een type goedkeuring krijgen die door de fabrikant op het type plaatje onder ‘Protection Class’ vermeldt zal worden.

Een kluis die geschikt is voor het brandveilig opslaan van papier zal op het type plaatje een aanduiding weergeven van een getal met een P erachter. Dit getal staat voor de hoeveelheid tijd in minuten die de kluis bescherming zal bieden en de P staat voor papier. Brandwerende kluizen die een type aanduiding hebben van 60P zullen papier dus 60 minuten lang beschermen tegen brand. Als de kluis langer aan brand blootgesteld wordt dan hangt het af van de temperatuur van de brand en de hoeveelheid papier die opgeslagen ligt. In het geval van brandwerende kluizen die voor data dragers geschikt zijn zal een andere type aanduiding gebruikt worden. Deze kluizen zullen op het type plaatje naast het getal de aanduiding ‘Dis’ weergegeven hebben. Naast het feit dat een kluis tegen brand moet beschermen zal een kluis die voor data dragers bestemd is ook getest worden op andere omstandigheden.

Hierbij moet u denken aan agressieve gassen die data dragers eenvoudig aan kunnen tasten, maar ook aan de luchtvochtigheid die vernietigend kan werken en daarom niet boven de 85 procent uit mag komen gedurende de test. Brandwerende kluizen die voor data dragers geschikt zijn zullen ook moeten beschermen tegen magnetische velden die tijdens een brand door kortsluiting kunnen ontstaan. Het mag vanzelf spreken dat de constructie van een brandwerende brandkast door deze eisen anders zal zijn dan voor een inbraak werende kluis. Het gaat bij deze kluizen immers niet om het buiten houden van mechanische apparatuur maar om het buiten houden temperatuur. Door de steeds modernere technieken die toegepast worden is het echter steeds beter mogelijk om een brandwerende kluis te maken. Dit betekend echter wel dat u bij de aanschaf van een tweedehands kluis op moet letten of deze wel aan de juiste eisen voldoet. Kijk voor een volledig overzicht van alle brandwerende kluizen die door ons aangeboden worden in onze online winkel. In de uitgebreide omschrijving van de kluizen staat exact aangegeven aan welke normen deze kluizen voldoen.