Wapenkluizen

Over het gebruik van wapens is in de Nederlandse wet vastgelegd wie deze mag gebruiken en waar en hoe deze opgeslagen moeten worden. Een vereiste voor de opslag die in de wet vermeldt staat is dat een wapen in een wapenkluis opgeslagen moet liggen.

Het gebruik van wapenkluizen is in de wet opgenomen om te voorkomen dat een wapen in de handen terecht komt van iemand die niet voldoende training in het hanteren van een wapen heeft gehad. Het komt helaas maar al te vaak voor dat ondeskundig gebruik tot ernstige ongevallen leidt en zelf dodelijke ongelukken zijn te betreuren. U moet er toch niet aan denken dat door onnadenkendheid een wapen in de hand van een kind terecht komt en dit kind er in slaagt om het wapen af te vuren? Helaas zal het niet de eerste keer zijn dat dit gebeurd en daarom gelden in Nederland strenge veiligheidseisen voor het bezit, de opslag, het vervoer en het gebruik van wapens. Een kluis voor wapens dient daarom aan bepaalde eisen te voldoen en het assortiment kluizen dat hier aangeboden wordt voldoet aan alle gestelde eisen. Natuurlijk hangt daarmee alles af van diegene die de sleutels van de kluis beheerd en zijn wapen kluizen slechts net zo veilig als de beheerder van de sleutel.

Wapenkluizen moeten aan door de overheid vastgestelde eisen voldoen. Deze eisen schrijven voor dat een kluis inbraakwerend moet zijn volgens de in de normering vastgestelde waarde van S1. Deze normering is conform volgens de EN14450 en staat gelijk aan de Safe2 norm die tot 2005 geldig was. Ofschoon de aanduiding S1 gecertificeerde kluizen voornamelijk van belang is voor de aanduiding van de te bewaren waarde in de kluis geeft het ook aan hoe inbraakwerend een kluis is. In dit geval geeft deze normering aan dat een wapenkluis bescherming biedt tegen eenvoudige risico’s. Deze eenvoudige risico’s bestaan uit het openen van de kluis met of zonder gereedschappen en het onmogelijk maken van het meenemen van de kluis door middel van verankering aan de vloer of aan de grond. Als aan deze eisen voldaan kan worden dan zijn de wapenkluizen geschikt voor de opslag van wapens volgens de Nederlandse wet op wapens en munitie.
Hiermee is aangegeven aan welke eisen wapenkluizen moeten voldoen om de opslag van wapens op een veilige manier te laten gebeuren. U zult in ons assortiment een aantal kluizen aan treffen die geschikt zijn voor het opslaan van wapens. Hierbij zullen kluizen zijn waarin u geweren op kunt slaan en kluizen waarin pistolen opgeslagen kunnen worden. Ook zult u kluizen vinden waarin één wapen opgeslagen kan worden en kluizen waarin meerdere wapens opgeslagen kunnen worden. Voor de aanschaf van wapen kluizen maakt het niet uit hoeveel wapens u in uw bezit mag hebben. De wetgever heeft echter wel vastgesteld dat de hoeveelheid wapens die één persoon in zijn of haar bezit mag hebben af hangt van de wapenvergunning die is afgegeven. Dit reguleert ook de toegang tot de wapenkluizen die natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk mogen zijn. Vooral in het geval van schietverenigingen kan het voorkomen dat meerdere mensen toegang hebben of nodig hebben tot de plek waar de wapens bewaard worden. Een aantal speciale bepalingen in de Nederlandse wet wapens en munitie zijn hiervoor dan ook van toepassing zijn.

Voor de aankoop van wapenkluizen hoeft u geen vergunning te hebben omdat het geen bijzondere kluis is wat betreft de mate van beveiliging. Het is dan ook een normale kluis met een bepaalde mate van beveiliging die het geschikt maakt voor de opslag van wapens. Het enige verschil dat opgemerkt kan worden is dat een kluis voor wapens soms geschikt gemaakt is om wapens op een bepaalde manier in op te slaan. In het geval van een kluis voor geweren zijn er bijvoorbeeld steunen aangebracht waartegen de geweren kunnen staan zonder dat ze eenvoudig om kunnen vallen. Deze aanpassingen maken dit soort wapenkluizen niet bijzonder maar wel uitstekend geschikt voor de toepassing waar zij voor verkocht worden. Ditzelfde geld voor de toepassing van materialen waar de kluizen van gemaakt worden. De toepassing van glas voor kluizen die geschikt gemaakt zijn voor wapens kan even goed toegepast worden voor kluizen die geschikt gemaakt zijn voor de uitstalling van kostbaarheden. Is dat geval zal men dat ook spreken over wapenkluizen maar over een inbraak beveiligde vitrine.

Een andere aanpassing die voornamelijk bij wapenkluizen toegepast wordt is het aanbrengen van een afzonderlijk afsluitbaar binnenvak ten behoeve van de opslag van munitie. Volgens de in Nederland geldende regelgeving mogen wapens en munitie niet in hetzelfde compartiment opgeslagen liggen. Door een wapenkluis te voorzien van een apart afsluitbaar compartiment waarin de munitie bewaard kan worden wordt aan deze regelgeving voldaan. Een andere optie zou zijn een tweede kluis op een andere plek waarin de munitie bewaard wordt. Het spreekt voor zich dat dit om vele voor de hand liggende redenen niet wenselijk is. Vooral als u uw wapen thuis in een geschikte kluis wilt bewaren hebt u niet de behoefte om op een andere plaats in uw huis nog een kluis te plaatsen waarin u de munitie gaat bewaren. De keuze voor een kluis voor wapens waarin een speciaal compartiment voor het bewaren van de munitie is aangebracht ligt dan natuurlijk erg voor de hand en nier in de laatste plaats omdat u natuurlijk liever geen tweede kluis wilt betalen.

Op deze website zullen een aantal wapenkluizen aangeboden worden die aan de vandaag geldende normen voldoen. De uitgebreide omschrijving van de kluis zal u duidelijk maken wat u van de kluis mag verwachten en waar de kluis geschikt voor is. Als u daar prijs op stelt is er ook een selectie aan tweedehands kluizen te bezichtigen. De wapen kluizen die u op deze website zult vinden voldoen uiteraard allemaal aan de minimale eisen op het gebied Van veiligheid en inbraakwering. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over wapenkluizen of alles wat daarbij komt kijken neem dan contact op met onze medewerkers, zij zullen u graag verder helpen bij het maken van uw keuze.